Sponsors

Bestuursverkiezing via poll

17 november 2020 16:15


Iedere 3 jaar is een bestuurslid herkiesbaar of treedt hij/zij af. Ieder bestuurslid is vrij om er nog een paar jaar bij aan te plakken of op zoek te gaan naar een vervanger. Dit is niet altijd eenvoudig en tijdens deze zoektochten komt de onmisbaarheid van de vrijwilligers weer boven water en is de waardering weer voor hen een stukje groter.

Dit jaar treden er een aantal bestuursleden die niet herkiesbaar zijn. Gelukkig zijn er passende opvolgers gevonden voor zowel de voorzitter als de secretaris. Daarnaast is Marinus Baas aftredend en wel herkiesbaar. 

 Wij willen Gert Veld, Jeroen de Vries en Hilde Room bedanken voor de inzet en de bewezen diensten tijdens hun bestuursperiode. Voor Hilde is er geen vervanging en dat wordt ingevuld binnen de overige commissies. Johan Bergsma wordt voorgedragen door het bestuur in de functie als voorzitter en Jurjen Visser wordt voor de functie als secretaris vanaf voorjaar 2021. 

Johan heeft zich eerder voorgesteld en Jurjen kennen wij allemaal als oud speler van het eerste en hij is jeugdbestuurslid geweest dus zeer begaan met Old Forward. Jurjen was een aantal jaren student en is werkzaam geweest in Rotterdam. Gelukkig voor heeft hij nu werk in Leeuwarden gevonden zodat hij zich weer kan inzetten voor Old Forward.  

Voordat deze heren benoemd worden zal er toestemming worden gevraagd aan de leden. Normaal gesproken gebeurd dat in de Algemene Ledenvergadering, maar die kan dit jaar vanwege corona helaas niet doorgaan. Omdat een fysieke stemronde dit jaar dus niet plaats kan vinden krijgen alle leden de kans hun stem uit te brengen via een poll die via https://nl.surveymonkey.com/r/8RLNYQH te benaderen is. Stemmen kan tot 1 december.  

Wij hopen hiermee een passende oplossing hebben gevonden om toch de wisselingen van de functies door te kunnen voeren en de bestuurlijke voortgang van onze club te hebben geregeld 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!